Het Blauwe Effect 

Blue Millies heeft een impact-first missie en wil een integrale oplossing bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van nu. Dat doen we door een nieuwe leefomgeving te creëren waar we een positieve verandering teweeg brengen op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid, gezondheid, sociale cohesie en zingeving.

Onze inspiratie komt deels vanuit de Blue Zones; regio’s in de wereld waar mensen meetbaar langer leven, in goede gezondheid. Ons doel is om vergelijkbare leefomgevingen te creëren.

Maar, hoe laten we nu zien of onze impact doelen ook gerealiseerd worden? Om de positieve invloed van Blue Millies inzichtelijk te maken werken wij data-gedreven. Samen met onze partner Move to Impact ontwikkelen wij een Impact Dashboard dat laat zien hoe wij in de toekomst op de vijf Blue Millies pijlers presteren.

De 5 pijlers

Uitgelegd 

Betaalbaarheid
Wij geloven dat mensen pas ruimte krijgen om in zichzelf en anderen te investeren, wanneer men een betaalbaar dak boven het hoofd heeft en de kosten van levensonderhoud geen stress geeft.

Duurzaamheid
Los van de individuele situatie is een leefbaar klimaat essentieel om te floreren als mens. Zonder schone lucht en duurzame keuzes is er ook geen duurzame toekomst.

Gezondheid
Zodra de eerste twee pijlers meer in balans zijn komt er écht ruimte om als mens te investeren in je mentale en fysieke gezondheid. De directe leefomgeving in een Blue Millies wijk stimuleert het maken van gezonde keuzes.

Sociaal
Een mens is een sociaal wezen en iedereen heeft unieke talenten. Vele oorzaken hebben ervoor gezorgd dat mensen vervreemd zijn van deze wetmatigheid. In een Blue Millies wijk is er een kans om meer te verbinden met anderen en bij te dragen aan de samenleving.

Zingeving
Blue Millies erkend dat mensen pas in staat zijn om écht met zingeving bezig te zijn als eerdere behoeftelagen vervuld zijn. Met ons duurzame fundament en een verdieping vol gezondheid, talentontwikkeling en sociale interactie komt er ruimte om door het dak te gaan en individueel geluk te zoeken en te vinden. 

Het Blauwe Effect

Onderbouwd

Woningprijs | van onmogelijk naar mogelijk

Constatering (van): Uit cijfers van het CBS blijkt dat een gemiddelde Nederlandse koopwoning inmiddels € 446.263 kost. Ter vergelijking: in 2015 bedroeg de gemiddelde prijs voor een Nederlandse koopwoning €230.194. De krapte zorgt ervoor dat starters op de woningmarkt er niet tussenkomen.

Ambitie (naar): Blue Millies wil per wijk 25 sociale koopwoningen realiseren waarvan de aanschafwaarde circa 40% goedkoper ligt dan de gemiddelde huizenprijs.

(Vaste) Lasten | van individueel naar collectief

Constatering (van): Mensen bezitten veel spullen die ze nauwelijks gebruiken en maken weinig gebruik van het collectief bij de aankoop van gemeenschappelijke goederen.

Ambitie (naar): Blue Millies en haar bewoners maken keuzes die leiden tot een lastenverlichting. Zo profiteren Blue Millies bewoners van schaalvoordelen door gemeenschappelijk goederen en diensten in te kopen. Daarnaast faciliteert Blue Millies een deelsysteem: alle bewoners zijn deels eigenaar van de gemeenschappelijke faciliteiten zoals gereedschap, deelautosysteem, voedselbos, gemeenschapsgebouw, wellness en sportfaciliteiten.

CO2 | van uitstoot naar CO2 neutraal

Constatering (van): De bouwsector is verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook de mondiale druk op natuurlijke grondstoffen is hoog: 40% wordt verbruikt in de bouw. In Nederland komt dat neer op 250 miljoen ton ruwe grondstoffen per jaar voor infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw.

Ambitie (naar): De Blue Millies woningen zijn daarom gebouwd met hout. Vergeleken met traditionele bouwconstructies neemt houtbouw niet alleen CO2 uitstoot weg, maar legt het ook nog eens CO2 vast in materiaal voor huizen, waarmee het maatschappelijke en economische waarde krijgt.

Biodiversiteit | van grijs naar groen

Constatering: Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat In 120 jaar tijd 85% van alle inheemse planten- en diersoorten verloren is gegaan. Akkers met monoculturen bieden geen plek voor allerlei diersoorten. Nederland is uit haar natuurlijke balans.

Ambitie: Blue Millies wil een flinke steen bijdragen om de lokale biodiversiteit te versterken met een voedselbos van 3000m2 en andere groene in plaats van grijze keuzes, zoals asfalt vrije wijken en groene daken.

Fysieke Gezondheid | van stilstaan naar bewegen

Constatering: Volgens het CBS heeft de helft van de Nederlanders overgewicht. Dat heeft enerzijds te maken met ongezonde voeding en anderzijds met een gebrek aan voldoende beweging. Cijfers van het CBS laten zien dat in 2021 slechts 47,2% van de Nederlanders voldoen aan de beweegrichtlijnen van het RIVM.

Ambitie: In een Blue Millies wijk worden bewoners gestimuleerd om meer te bewegen en gezonde keuzes maken. De toegang tot sport en spel is laagdrempelig, en voedsel vanuit het lokale voedselbos goedkoper. Het zogenoemde ‘level of activity’ moet omhoog voor een gezondere en gelukkigere leefstijl.

Mentale Gezondheid | van instabiel naar balans

Constatering: Uit cijfers van het CBS blijkt dat 15% van de bevolking ouder dan 12 jaar in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond was. Dat percentage is sinds 2001 niet zo hoog geweest.

Ambitie: In een Blue Millies wijk stimuleren wij ontspanning, gezond voedsel, beweging en persoonlijke ontwikkeling; factoren die bijdragen aan het verminderen van stressgevoelens. In een Blue Millies wijk zullen bewoners minder stress ervaren dan in het landelijke gemiddelde.

Eenzaamheid | van alleen naar samen

Constatering: Toenemende ongelijkheid en eenzaamheid zijn alledaagse realiteit. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 47% van de Nederlanders zich eenzaam voelt.

Ambitie: In een Blue Millies wijk is de toegang tot menselijk contact laagdrempelig en ondernemen we vaker gezamenlijke activiteiten. De sociale cohesie is daarom sterker. Mensen voelen zich daarom minder eenzaam.

Zingeving | van vreemd naar zinvol

Constatering: Zelfontplooiing is een luxe. Volgens de alom gerespecteerde piramide van Maslow zijn mensen pas in staat met zingevingsvraagstukken en/of zelfontplooiing bezig te zijn als eerdere behoeftelagen – die de bestaanszekerheid direct treffen – vervuld zijn. In een Blue Millies wijk zijn die basisbehoeften goed geregeld. Hierdoor kunnen mensen hun talenten voor de samenleving inzetten en kunnen zij uitzoeken waar hun passie ligt. Leven vanuit passie geeft zingeving.

Impact 

SDG’s

Blue Millies heeft door haar integrale aanpak raakvlakken met alle 17 SDG’s opgesteld door de Verenigde Naties. De volgende vijf SDG’s zet Blue Millies in het bijzonder centraal in haar beleid. 

Impact

Dashboard

Met Blue Millies willen we een stap verder gaan dan de SDG’s. Samen met onze partner Move to Impact werken wij achter de schermen aan een interactief impactdashboard. Move to Impact is een digitaal impact bureau dat organisaties activeert om een positieve impact te maken met behulp van praktische tools en programma’s. Zodra de eerste woonwijken verrijzen gaan we onder de bewoners de Blue Millies effecten meten. Benieuwd naar Move to Impact en hun dashboard? Klik hier.

Eerste schets van het Blue Millies impact dashboard.