Veelgestelde vragen

Wat voor vergunning hebben jullie nodig?

Blue Millies richt zich op zoveel mogelijk mensen; links & rechts, jong & oud, stad & platteland etc. We kiezen voorlopig voor betaalbare koopwoningen zodat mensen iets kunnen opbouwen voor zichzelf. Hierdoor bereiken we helaas niet iedereen, dat beseffen we.

Hoe financieren jullie een hele woonwijk?

Blue Millies zal nooit winst uitkeren aan haar aandeelhouders en zal met iedere euro winst proberen om de lasten van bewoners te verlagen. Lonen worden gemaximaliseerd.  Blue Millies streeft samen met haar bouwpartners naar relatief betaalbare koopwoningen, creëert schaalvoordelen door eenheid in bouwontwerp en transparantie zal in de gehele keten een must zijn. Blue Millies ziet wonen als een grondrecht. Punt.

Zijn jullie dan een gesloten community ofzo?

Blue Millies is geen stichting, maar een BV met een maatschappelijke missie (impact-onderneming) en is uitgedacht om op grote schaal woonwijken te realiseren met positieve maatschappelijke effecten.

Wat voor vergunning hebben jullie nodig?

Blue Millies gaat niet voor een tijdelijke vergunning, maar zal de woonwijken bouwen met een pertinente bouwvergunning.

Hoe financieren jullie een hele woonwijk?

Blue Millies heeft een business case gecreëerd op basis van (hypothecaire) financiering per huishouden, waardoor er een marktconforme prijs betaald kan worden voor de grond en de bouw. Het benodigde bouw- en realisatiebudget wordt dus geheel door de 25 huishoudens ingelegd.

Zijn jullie dan een gesloten community ofzo?

Blue Millies is absoluut geen gesloten community, maar zoekt juist proactief de verbinding met de lokale omgeving. Minimaal 20% van de woningen wordt toegewezen aan geïnteresseerde mensen uit Boxtel. En de Blue Millies bewoners zorgen voor jonge aanwas op o.a. scholen en (sport)verenigingen en stimuleren de middenstand en de leefbaarheid.