We snappen dat jullie veel vragen hebben. We hebben er hier alvast een aantal beantwoord. 

Wanneer is de eerste Blue Millies wijk klaar?

Wij kunnen daar nog geen definitief antwoord op geven. In alle regio’s zijn er heel veel aanmeldingen. Wij zijn op zoek naar gemeentes en grondeigenaren die geloven in dit plan. Wij zullen ons daar hard voor maken, samen met de geïnteresseerde huishoudens en ambassadeurs. Sluit jij je aan als ambassadeur?

Waarom maken jullie zo concreet onderscheid tussen huishoudens met en zonder kinderen?

Hier hebben wij lang over nagedacht en wij beseffen dat dit een opvallende keuze is. Onze missie is veel groter dan de eerste wijken rondom de grootste steden creëren. Wij kijken aandachtig naar de bevolkingsdichtheid en de gemiddelde leeftijd van een regio. Met als streven om de alsmaar toenemende druk op de steden te verlichten en de dorpen in het ommeland ook in de toekomst te laten floreren. Jonge gezinnen met kinderen in alle leeftijdscategorieën kunnen o.a. de scholen, sportverenigingen en lokale middenstand in vergrijzende dorpen weer in balans brengen. Met vele voordelen.

Inzoomend op een wijk geeft die scheiding ook praktische voordelen rondom de terreininrichting (halfpipe en trampoline bij de kinderen, vuurplek bij de volwassenen), samenwerking rondom kinderopvang en brengen/halen, eventuele “overlast” en behoud van de privacy van volwassenen zonder kinderen.

Het is binnen ons concept
niet mogelijk dat een alleenstaande of een stel zonder kinderen een woning met 3 of 4 slaapkamers betrekt. De woningmarkt zit vast en dit draagt bij aan een betere doorloop en een beter aanbod denken wij. 

Wat zijn Blue Zones?

Blue zones zijn regio’s in de wereld waar mensen langer dan gemiddeld leven, of onlangs hebben geleefd. Wij hebben elementen uit deze onderzoeken meegenomen in ons concept. Zodat meer mensen in goede gezondheid ouder worden, misschien wel 100? “Millennials are becoming centerians”

Wat is jullie doelgroep?

Blue Millies richt zich op zoveel mogelijk mensen; jong & oud, stad & platteland, links & rechts, etc. We kiezen voorlopig voor betaalbare koopwoningen zodat mensen iets kunnen opbouwen voor zichzelf. Hierdoor bereiken we helaas niet iedereen, dat beseffen we!

Wat maakt jullie impact-only, winstnetraal en relatief betaalbaar?

Blue Millies zal nooit winst uitkeren aan haar aandeelhouders en zal met iedere euro winst de lasten van bewoners direct en indirect verlagen. Lonen worden gemaximaliseerd.  Blue Millies streeft samen met haar bouwpartners naar relatief betaalbare koopwoningen, creëert schaalvoordelen door eenheid in bouwontwerp en transparantie zal in de gehele keten een must zijn. Blue Millies ziet wonen als een grondrecht. Punt.

Zijn jullie een stichting?

Blue Millies is geen stichting, maar een BV met een maatschappelijke missie (impact-onderneming) en is uitgedacht om op grote schaal woonwijken te realiseren met positieve maatschappelijke effecten.

Welke vergunning hebben jullie nodig?

Blue Millies gaat niet voor een tijdelijke vergunning, maar zal de woonwijken bouwen op basis van een pertinente bouwvergunning.

Hoe financieren jullie een hele woonwijk?

Blue Millies heeft een business case gecreëerd op basis van (hypothecaire) financiering per huishouden, waardoor er een marktconforme prijs betaald kan worden voor de grond en de bouw. Het benodigde bouw- en realisatiebudget wordt dus geheel door de 25 huishoudens ingelegd.

Zijn jullie dan een gesloten community ofzo?

Blue Millies is absoluut geen gesloten community, maar zoekt juist proactief de verbinding met de lokale omgeving. Minimaal 20% van de woningen wordt toegewezen aan geïnteresseerde mensen uit de gemeente. En de Blue Millies bewoners zorgen voor jonge aanwas op o.a. scholen en (sport)verenigingen en stimuleren de middenstand en de leefbaarheid.

Nabij welke steden kan ik mij registreren?

Het betreft de volgende 37 gemeenten. Wij gaan niet in die steden bouwen, maar erbuiten. In de omliggende en soms vergrijzende dorpen. 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Nijmegen, Apeldoorn, Haarlem, Arnhem, Enschede, Amersfoort, Zaanstad, Haarlemmermeer, Den Bosch, Zwolle, Zoetermeer, Leiden, Leeuwarden, Maastricht, Dordrecht, Ede, Alphen aan de Rijn, Delft, Middelburg, Emmen, Deventer, Gouda, Hilversum, Venlo, Alkmaar, Purmerend, Boxtel en gemeente Westland.

Hoeveel wijken wil Blue Millies realiseren?

Blue Millies streeft ernaar om zoveel mogelijk wijken te realiseren, passend bij de wachtlijsten en het draagvlak. Dat kunnen voorlopig enkele wijken zijn rondom een stad als Ede of Assen of tientallen wijken rondom Utrecht of Amsterdam

Wat als ik mijn huis wil verkopen?

Je bent gesetteld in je nieuwe woning, maar je situatie is veranderd door liefde, werk, ouder worden of de komst van een kind. Je kan intern “doorschuiven” naar een wijk of regio waar je wel wilt en kan wonen, daar komt een urgentie-criterium voor.

Jouw woning kan niet verkocht worden op de vrije markt, maar alleen tegen een vastgestelde prijs. De waarde van de woning zal ieder jaar volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden geïndexeerd. Meerwaarde creëer je verder alleen door de maandelijkse aflossing. Al leg je er een gouden vloer in, binnen Blue Millies verandert dat niets aan je huiswaarde!