Blue Millies

  • Koopwoningen dichtbij de stad, in de natuur. 
  • Registratie rondom 36 steden/gemeentes in heel Nederland.

Wat wij doen

Blue Millies creëert woon- en leefomgevingen van circa 1,5 hectare, waar 25 huishoudens "betaalbaar" wonen en leven op fietsafstand van een stad, dichtbij de natuur.

De bewoners wonen in een duurzaam gebouwde, compacte, vrijstaande koopwoning en hebben gedeeld eigenaarschap over alle gezamenlijke faciliteiten, gericht op sport, verbinding, voedsel, werk, plezier en groei. De bewoners behouden hun eigen privacy en ruimte. Ieder huis is gelinkt aan een vooraf bepaalde Blue Millies rol. Elke rol draagt bij om van iedere wijk een unieke plek te maken, waar samen wordt geleefd, gewerkt, gelachen en gegroeid

Wij zien een samenleving die worstelt met complexe, maatschappelijke uitdagingen op het gebied van betaalbaar wonen, volksgezondheid, klimaatverandering en ongelijkheid. We zien veel mensen in de samenleving die mentaal en fysiek geraakt worden door een prikkelende samenleving met hoge individuele verwachtingen. De gevolgen van al deze uitdagingen raken ons allemaal. 


Wij zien tegelijkertijd heel veel veerkrachtige mensen en organisaties die een veilige, gezonde en gelukkige toekomst willen creëren, voor zichzelf en voor de komende generaties. 

Wij voelen de enorme aantrekkingskracht van de jonge stad, echter denken wij dat de oplossing voor veel van de grote maatschappelijke uitdagingen net buiten de grote steden ligt. Blue Millies gelooft daarom dat we onze manier van wonen en leven geheel anders kunnen inrichten. 

Onze ambitie


Blue Millies denkt globaal en start nationaal. We willen de komende jaren in heel Nederland woonwijken gaan creëren. Op dit moment registreren we huishoudens en farming lovers rondom 36 grote gemeenten in Nederland.

Om dat te realiseren hebben we eerst potentiële bewoners nodig. Zodra we een grote achterban hebben zijn we in staat om samen met geïnteresseerde gemeenten de geschikte grond te vinden en alle nodige samenwerkingspartners in beweging te krijgen. 

Gedurende het gehele traject zijn we heel bewust bezig met waar het om gaat. De bewoners. Wij zijn erg benieuwd naar jullie ideeën en input. Ga jij met ons de challenge aan?!

Onze bouwstenen

De volgende elementen vormen de basis van Blue Millies

Het zijn de 'oerelementen' van de natuur. Binnen Blue Millies staan deze elementen voor onze basisbehoeften. Aarde staat bijvoorbeeld voor een veilig (t)huis en water voor een gezonde levensstijl. Met deze elementen als uitgangspunt is Blue Millies ontworpen. 

Wanneer de vier basisbehoeften zijn vervuld ontstaat er wellicht ook ruimte voor het vijfde element, door ons de Quinta genoemd. Blue Millies wil de bewoners die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid bieden om zich ook te ontwikkelen op mentaal en spiritueel vlak.

Aarde

Blue Millies gelooft in een wereld waar veilig en betaalbaar wonen op een stukje ‘eigen’ grond de norm is.


Vuur

Blue Millies gelooft in een gelukkige en gelijkwaardige samenleving voor iedereen


Lucht

Blue Millies gelooft dat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzamere wereld.


Water

Blue Millies gelooft in een gezonde lifestyle voor iedereen, qua (mentale) beweging en voeding.


Quinta

Blue Millies denkt dat er naast de vier basiselementen meer van betekenis is in het leven.