Betaalbaar

Nederland heeft last van een woningcrisis. Wonen en leven is te duur geworden. Blue Millies opereert als winstneutrale onderneming. Schaalvoordelen en slimme keuzes houden het wonen en leven in een Blue Millies wijk betaalbaar. 

Duurzaam

De gevolgen van klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zijn sterk zichtbaar. Blue Millies bouwt een toekomstbestendige wijk met betere balans tussen mensen, dieren en planten.

Gezond

Mentale en fysieke problemen bereiken een grens, zoals burn-outs en obesitas. Blue Millies maakt gezond eten, sporten en ontspannen weer toegankelijk. Een integrale aanpak voor een gezondere leefstijl.

Sociaal

Toenemende ongelijkheid en eenzaamheid zijn alledaagse realiteit. Blue Millies faciliteert sociale interactie, hanteert een uniek toewijzingssysteem en stimuleert talentontwikkeling voor iedereen.

Zingeving

Steeds meer mensen vragen zichzelf af wat de zin van het leven is? Blue Millies gelooft dat als er een betaalbare, duurzame, gezonde en sociale leefomgeving is, er ruimte komt voor zingeving en geluk. Stel je die wereld maar eens voor…  


Onze oplossing

Blue Millies realiseert een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving

Woningen

 • 25 huishoudens op 1,5 hectare
 • Duurzame prefab houtbouw woningen
 • Goed geïsoleerd & groen dak
 • 15 huishoudens met kinderen, 10 zonder kinderen
 • In nabijheid van een stad
 • Privé tuinGroen

 • Geen asfalt en trottoirs
 • Natuurvriendelijke paden en verlichting in de publieke ruimte
 • Duurzaam voedselbos en kringlooplandbouw
 • Innovatief energieplan, slim afvalbeleid en duurzaam hergebruik van water
 • Natuurvijver Gedeelde faciliteiten 

 • Elk huishouden is mede eigenaar van de gedeelde faciliteiten
 • De Quinta; het gedeelde gebouw met opties voor werk, trainingen, koken en ontmoeting
 • Kans om te delen van auto’s, instrumenten en gereedschap
 • Sport-, spel- en recreatievoorzieningen voor jong en oud


Verantwoordelijkheid

 • Uniek rollensysteem met 25 unieke Blue Millies rollen
 • Ieder huishouden vervult een rol om bij te dragen aan de leefomgeving en het welzijn in de wijk
 • Bewoners worden getraind om te groeien in hun rol 
 • Eigenaarschap krijgen en nemen


Lees er alles over in de online brochure!

Blue Millies is een plek waar wordt geleefd, gegroeid en gewerkt, richting een duurzame, gelukkige en gezonde samenleving voor iedereen.

Manifest

Wij geloven dat mensen pas echt kunnen floreren wanneer de betaalbaarheid van wonen én leven niet een dagelijkse zorg is. Wij beschouwen groene duurzaamheid als de standaard en vinden gelijke kansen op talentontwikkeling en goede gezondheid een must. Daarom hebben wij een schaalbaar woonconcept ontwikkeld dat al deze pijlers samenbrengt.

Onze ambitie

Blue Millies is groot en internationaal uitgedacht. We willen eerst starten in een gemeente. Met het succes van de eerste Blue Millies woonwijk als bewijs, gaan we daarna met nog veel meer gemeentes rondom grote steden in gesprek.

Juist de kruisbestuiving op basis van de rollen, tussen mensen uit allemaal verschillende Blue Millies wijken, uit alle windrichtingen, is de unieke factor van dit moderne concept. Meer dan 2300 huishoudens hebben zich al geregistreerd in regio’s waar de steden (te) druk worden en de dorpen vaak verjonging kunnen gebruiken. Is uw gemeente de eerste?

2300+ huishoudens hebben zich al ingeschreven rondom 37 steden.

En dit is waarom

Lees hier een aantal motivaties van onze toekomstige bewoners. Wat is jouw motivatie?  

Liesbeth

‘Een betaalbare woning in het groen, met een kleine ecologische voetafdruk en gebouwd met respect voor planten en dieren. Liefst in een omgeving met mensen die ook duurzaam en sociaal willen leven en zich daarvoor inzetten door met elkaar spullen, kennis en tijd te delen’. 

Tarieg

‘Ik heb nu een koopwoning waar ik prima zit, maar toch zou ik meer in de natuur willen zitten en duurzamer willen wonen’

Eva

‘Door allerlei redenen zijn mensen steeds vaker apart gaan leven van hun buurtgenoten. Blue Millies brengt juist deze mensen weer bij elkaar. Samenhorigheid in een verantwoorde omgeving, dat brengt jong en oud bij elkaar!’

Bewoner

Zie jij jezelf hier al wonen?

Partner

Zie jij een mogelijke samenwerking voor je?

Co-creating team

Dit team bouwt wekelijks aan Blue Millies. We geloven allemaal in impact-ondernemerschap, anders durven denken en doen!

Jan van Veelen

Founder

Frank Teeuwen

Business Development 

Lindi Levinsohn

Strategie 

Steef van Lokven

Maatschappelijk ontwikkelaar

Luc de Zand 

Partnerships

Haroen Martens

Architect 

Marco Kemp

Ontwikkelaar 

Onze partners

Meld je aan!

Jouw aanmelding geeft vertrouwen! Door jouw aanmelding kunnen wij laten zien hoeveel draagvlak er in elke gemeente is. Ben je aangemeld? Dan hoor jij als eerste waar onze woonwijken gerealiseerd gaan worden en hoe jij daarvoor in aanmerking komt. 

Bewoner

Zie jij jezelf hier al wonen?

Partner

Zie jij een mogelijke samenwerking voor je?

Stay tuned