Blue Millies 

De eerlijke wooninvestering in jezelf

WAT WIJ DOEN

Blue Millies verandert de manier van wonen en leven, voor iedereen die op zoek is naar een eerlijke, betaalbare en toekomstbestendige investering in zichzelf. 

Per woonwijk van 1,5 hectare wonen 25 huishoudens, waarvan 15 met geregistreerde kinderen en 10 huishoudens zonder kinderen. Dat kunnen starters en gepensioneerden zijn, zodat er generationele kruisbestuiving is. De bewoners wonen in een duurzaam gebouwde, compacte, vrijstaande koopwoning en hebben gedeeld eigenaarschap over alle gezamenlijke faciliteiten, gericht op sport, verbinding, voedsel, werk, plezier en groei. De bewoners hebben veel privacy en privéruimte. Ieder huis is gelinkt aan een vooraf bepaalde Blue Millies rol. Elke rol draagt bij om van iedere wijk een unieke plek te maken, waar samen wordt geleefd, gewerkt, gelachen en gegroeid

ONZE AMBITIES

Blue Millies denkt globaal en start nationaal. We willen de komende jaren in heel Nederland woonwijken gaan creëren. Het concept is schaalbaar, snel uitvoerbaar en helpt gemeenten in één klap aan de oplossing van meerdere uitdagingen als het gaat om het woningtekort, vergrijzing, verduurzaming, ongelijkheid en volksgezondheid. Op een vierkante kilometer kunnen we circa 40 a 50 Blue Millies woonwijken realiseren, rekening houdend met verbindingswegen en publieke voorzieningen. Dat geeft een geschatte bevolkingsdichtheid van 3000 tot 4000 mensen per km2, waarvan circa de helft inwonend kind is door de 60%/40% verdeling. Op dit moment registreren we huishoudens, farming lovers en ambassadeurs rondom 36 grote gemeenten in Nederland.

Zodra we alle bouwtekeningen en technische plannen rond hebben zijn we in staat om samen met geïnteresseerde gemeenten en overheden de geschikte grond te vinden en alle nodige samenwerkingspartners in beweging te krijgen. 

Gedurende het gehele traject zijn we heel bewust bezig met waar het om gaat; de bewoners. Blue Millies ziet wonen als een basisrecht. Wij zijn erg benieuwd naar jullie ideeën en input. Ga jij met ons de challenge aan?!

ONZE ''WHY''

Wij zien een samenleving die worstelt met complexe, maatschappelijke uitdagingen op het gebied van betaalbaar wonen, volksgezondheid, klimaatverandering en ongelijkheid. We zien veel mensen in de samenleving die mentaal en fysiek geraakt worden door een prikkelende samenleving met hoge individuele verwachtingen. De gevolgen van al deze uitdagingen raken ons allemaal. 

Wij zien tegelijkertijd heel veel veerkrachtige mensen en organisaties die een veilige, gezonde en gelukkige toekomst willen creëren, voor zichzelf en voor de komende generaties. 


Wij voelen de enorme aantrekkingskracht van de jonge stad, echter denken wij dat de oplossing voor veel van de grote maatschappelijke uitdagingen net buiten de grote steden ligt. Blue Millies gelooft daarom dat we onze manier van wonen en leven geheel anders kunnen inrichten. 

Onze bouwstenen

De basis van Blue Millies

Aarde

Blue Millies gelooft in een wereld waar veilig en betaalbaar wonen op een stukje ‘eigen’ grond de norm is.

Vuur

Blue Millies gelooft in een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving voor iedereen

Lucht

Blue Millies gelooft dat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame wereld, voor onszelf en voor de volgende generaties.

Water

Blue Millies gelooft dat in een gezonde lifestyle voor iedereen.

Quinta

Blue Millies denkt dat er meer van betekenis is in het leven en gelooft in verbinding en harmonie.